Disclaimer


  1. De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs-, databank- en merkrechten. Deze rechten berusten bij RTTI-online B.V. (hierna te noemen RO). Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van RO is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.
  2. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan RO niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. RO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.
  3. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. RO geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.
  4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
  5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.